Wały dostępne dla pieszych

Ruch na placu Teatralnym odbywa się już w normalnej formie (fot. Archiwum)

Wały gen. Sikorskiego zostały udostępnione dla ruchu samochodowego i pieszego. W czwartek rano z ulicy zniknęły barierki ograniczające ruch.

Przejezdna jest już południowa nitka ulicy (wysokość placu Teatralnego). Zlikwidowano tymczasowe przejścia dla pieszych i tymczasowe przystanki tramwajowe wraz z czasową sygnalizacją świetlną – poinformował Miejski Zarząd Dróg.

Przystanki mają już swoje stałe lokalizacje (z przed remontu). Również ruch pieszych odbywa się w dawnej formie.