Warsztaty edukacji muzealnej w Muzeum Etnograficznym

W ramach spotkania zainaugurowany zostanie Rok Oskara Kolberga (fot. Muzeum Etnograficzne)

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego zapraszają na 2. edycję warsztatów edukacji muzealnej dla muzealników z woj. kujawsko-pomorskiego. W ramach tego spotkania zainaugurujemy zostanie Rok Oskara Kolberga.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek, 31 marca 2014 r., od godziny 10.0 do 14.00. Cykl „Pastwisko wyobraźni” przeznaczony jest dla pracowników działów edukacji oraz innych zainteresowanych pracowników muzeów województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest wymiana wiedzy i umiejętności, rozwijanie kompetencji interpretatorów dziedzictwa kultury zgodnie ze współczesnymi trendami postrzegania lokalnej i globalnej roli muzeów.

W ramach tego spotkania zainaugurowany zostanie Rok Oskara Kolberga. Rozpocznie się również debata w jaki sposób, w różnego typu muzeach, można korzystać z dzieła wybitnego etnografa. Na spotkaniu obejrzeć będzie można wystawę „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku 1850 – 1950”.

Program:
10.00 – 10.30. Powitanie, autoprezentacje uczestników
10.30 – 10.45 Marta Domachowska – Rok Oskara Kolberga – dziedzictwo muzyczne Kujaw i Pomorza jako zasoby edukacyjne, prezentacja płyty Muzyka ludowa Kujaw i Pałuk.
10.45 – 11.15 Maria Pokrzywnicka – Muzeum-panaceum. Praktyczne uwagi o realizacji programu dla osób w wieku 55+.
11.15 – 11.45 dr Olga Kwiatkowska – Etnowyprawka Malucha. Edukacja etnograficzna małych dzieci. Cele i metody.
11.45 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.00 Marta Domachowska – warsztat Muzyczną ścieżką przez las rzeczy – animacje praktykowane na wystawie Tajemnice codzienności
13.00-13.30 komunikaty gości: Anna Grzeszna-Kozikowska z Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, Małgorzata Mikulska-Wernerowicz z Muzeum Okręgowego w Toruniu, Teresa Okoniewska z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu
13.30-14.00 dyskusja oraz podsumowanie