Warsztaty w toruńskim WOAKu

Mieszkańcy Torunia chętnie uczestniczą w warsztatach Muzykoterapii

W dniach 7-8 grudnia po raz kolejny odbędą się warsztaty Muzykoterapia. Poprowadzą je dr Lucyna Matuszak i Erwin Regosz. Uczestnicy warsztatów doświadczą różnych aspektów terapeutycznego oddziaływania dźwięku i muzyki oraz dowiedzą się, jak te metody zastosować w pracy terapeutycznej.

Na kolejny weekend zaplanowane są dwa przedsięwzięcia: ABC teatru w terapii oraz Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia. Podczas zajęć przedstawione zostaną metody pracy teatralnej o charakterze terapeutycznym oraz techniki arteterapii wykorzystywane w pracy teatralnej z osobami wykluczonymi.

Warsztaty dla seniorów – jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów – odbędą się w dniach 13-15 grudnia (piątek-niedziela). Poprowadzi je Alicja Usowicz – animatorka kultury, kierownik Działu Edukacji Artystycznej WOAK, pomysłodawczyni i założycielka Centrum Aktywizacji Seniorów.

Szkolenie obejmuje m.in.: metody aktywizujące dla osób w starszym wieku oraz propozycje zabaw integracyjnych, ruchowych i tańców w kręgu, działań muzycznych, plastycznych.

Szczegółowe informacje o wszystkich trzech przedsięwzięciach znaleźć można na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Alicka Usowicz, kierownik Działu Edukacji Artystycznej WOAK, e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl, tel. 56 6522755
WARSZTATY w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

7-8 grudnia – warsztaty Muzykoterapia
13-15 grudnia – warsztaty Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów
14-15 grudnia – warsztaty ABC teatru w terapii