Wielkanocne ograniczenia w ruchu drogowym

W całej Polsce, w okresie świąt, policja wprowadza ograniczenia w ruchu drogowym (fot. archiwum)

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy przypomina o okresowym ograniczeniu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity; Dz. U z 2013 r., poz. 839 z późn. zm.); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w terminie:

  • od dnia 19 kwietnia 2014r. od godziny 18 do 22.
  • w dniach 20-21 kwietnia ograniczenie obowiązuje w godzinach 8-22.