WOT – nowe wojskowe kamasze

Zaledwie kilka miesięcy temu media podały sensacyjną wiadomość, że minister obrony narodowej Antoni Macierewicz chce stworzyć nowe jednostki wojskowe zwane Wojskami Obrony Terytorialnej, a już rusza rekrutacja do tej formacji. Na wschodzie kraju Wojskowe Komendy Uzupełnień zaczęły jako pierwsze selekcję kandydatów do pierwszych trzech brygad.

Nowe jednostki mają być wykorzystywane do współdziałania z wojskami operacyjnymi podczas konfliktów zbrojnych, wspomagać inne służby przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych, ochraniać społeczności lokalne przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni, wychowywać w duchu patriotyzmu oraz przeciwdziałać skutkom destabilizacji i dezinformacji.

– WKU w Toruniu, która obejmuje swoim zasięgiem miasto Toruń, powiat toruński i powiat aleksandrowski, na razie zbiera i ewidencjonuje zgłoszenia chętnych do nowego rodzaju służby – mówi komendant WKU w Toruniu ppłk Andrzej Koprowski.

Chętni zgłaszający się do korpusu szeregowych muszą mieć ukończone minimum 18 lat i minimalne wykształcenie na poziomie gimnazjum. Górna granica wieku dla ochotników-szeregowych to 50 lat. Jak każda formacja militarna, WOT będą potrzebować także kadry oficerskiej z wyższym wykształceniem, która również ma pochodzić z naboru. Wojsko liczy tu na podoficerów i oficerów pozostających w rezerwie.

– Możemy mówić o dużym zainteresowaniu wstąpieniem do WOT zarówno wśród kandydatów na oficerów, jak i chętnych do korpusu szeregowych – mówi ppłk Koprowski. – Żołnierze szeregowi będą rekrutowani na ogólnych zasadach, przeprowadzimy u nich badania zdrowia oraz określimy ich stan psychofizyczny. Następnie zostaną skierowani do czteromiesięcznej służby przygotowawczej zakończonej egzaminem i przysięgą.

Żołnierze wchodzący w skład korpusu szeregowych będą służyć w ramach jednostek tworzonych w pobliżu ich miejsca zamieszkania i według informacji MON będą musieli poświęcić na ćwiczenia 20 dni w roku w okresie od września do czerwca. W zamian mogą liczyć na ochronę przed zwolnieniem z pracy w przypadku powołania na ćwiczenia wojskowe, prawo do uposażenia, zwrotu kosztów podróży do i z miejsca odbywania ćwiczeń wojskowych. Nowością w stosunku do obecnie funkcjonujących regulacji prawnych ma być przyznanie żołnierzom WOT comiesięcznego dodatku do uposażenia zasadniczego za odbycie ćwiczeń rotacyjnych, tzw. dodatek za gotowość, który ma wynosić 450 zł. Ochotnicy mogą też liczyć na dofinansowanie kursów i nauki. Kontrakty z nimi będą zawierane na okres od 2 do 6 lat.

– Podobnie jak w każdej innej pracy, wojsko musi przyjąć kandydata do służby na okres próbny – wyjaśnia ppłk Koprowski. – W tym wypadku będzie to minimalny okres dwóch lat.

Toruńskie WKU mówi o sporym zainteresowaniu służbą w WOT zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Motywacje kandydatów wstępujących w szeregi WOT są podobne do tych, które pchają młodych ludzi do zasilania szeregów zawodowej armii. – Przede wszystkim to chęć służenia ojczyźnie, ale także możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego i zdobycia tego wszystkiego, co się z nim wiąże: umiejętności posługiwania się bronią, szansy na kontynuowanie kariery w armii, a także posmakowania wojskowego życia. Zapraszamy wszystkich chętnych do WKU w Toruniu, gdzie będą mogli zapytać o szczegóły – dodaje ppłk Koprowski.