“X MUZA A TEMIDA” – podczas Camerimage 2015 odbędzie się forum prawnicze

Camerimage to nie tylko filmy, ale także ciekawe warsztaty i rozmowy (fot. Camerimage)

Film to nie tylko sztuka, to także nośnik praw. Dlatego podczas Camerimage zorganizowane zostaną warsztaty prawnicze prowadzone przez specjalistów. Przybliżą oni problematykę praw autorskich. Spotkanie odbędzie się 20 listopada od 10:00 do 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W obrazie filmowym ścierają się zarówno prawa producenta, jak i współtwórców filmu oraz osób, których utwory lub dobra osobiste są „eksploatowane” w dziele audiowizualnym. Legalne połączenie wszystkich wkładów twórczych oraz respektowanie praw osób trzecich stanowi fundament niezakłóconego przez spory sądowe sukcesu komercyjnego przedsięwzięcia filmowego.

W tym roku stali eksperci festiwalu zapraszają do zmierzenia się z następującą problematyką:

Radca prawny Michał Trowski – Kancelaria Radców Prawnych Mikołcz Trowski i Wspólnicy
“Twórczość i produkcja filmowa w czasach internetu. Aspekty praktyczne z uwzględnieniem zmian w prawie autorskim”. Tematykę powyższą postaramy się przedstawić w nawiązaniu do wprowadzanych nowelą prawa autorskiego zmian, które dotyczy między innymi:
– korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego,
– korzystania z utworów osieroconych i niedostępnych w obrocie
– sposobów korzystania z utworów znajdujących się w domenie publicznej.

Adwokat Łukasz Niedziela – Kancelaria Adwokacka United Professionals
„Cytowanie w filmie oraz incydentalne włączenie cudzych materiałów do filmu po nowelizacji prawa autorskiego”.Prezentacja ma na celu omówienie wprowadzanych nowelą prawa autorskiego zmian i wskazanie, kiedy na włączenie materiałów do filmu konieczne jest uzyskanie zgody osoby uprawnionej, a kiedy zgoda taka nie będzie wymagana, a w konsekwencji nie zaistnieje konieczność zapłaty za uzyskanie stosownej licencji.

Adwokat Maciej Adamczyk – Kancelaria Adamczyk i Spółka
„Przegląd sposobów ochrony twórczości filmowej przed plagiatami”. Prelekcja zostanie zilustrowana przykładami zaczerpniętymi z wokand sądowych, dotyczącymi tak znanych postaci jak Bolek i Lolek, Miś Uszatek czy James Bond.