XV Konkurs Prezydenta Miasta Torunia „Toruń Ogrodem”

W tym roku wystartowała piętnasta, jubileuszowa edycja konkursu "Toruń Ogrodem"

Atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe zostaną przyznane w trwającym od 9 maja plebiscycie na najpiękniejszy toruński ogród. Pula nagród w konkursie to 7 tysięcy złotych.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 30 czerwca 2014 r. W plebiscycie wręczone zostaną nagrody aż w czterech kategoriach:

• tereny zieleni przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych eksponowane od strony ulicy
• tereny zieleni przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o powierzchni pow. 50 m2
• tereny zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej o powierzchni pow. 50 m2
• działki ogrodnicze położone na terenach ROD zrzeszonych w OZ PZD

Oprócz wyżej wymienionych kategorii, Nagrodę Czytelników Dwutygodnika „Tylko Toruń” dla „Najpiękniejszego Ogrodu Torunia” przyznają także mieszkańcy miasta, w głosowaniu SMS.

Więcej informacji dostępnych na oficjalnej stronie konkursu www.torunogrodem.pl