Za tydzień startują V Toruńskie Dni Kariery

Na korytarzu wokół auli na stoiskach zaprezentują się instytucje rynku pracy oraz uczelnie wyższe regionu (fot. UM Toruń)

W poniedziałek, 20 października o godz. 12.00, panelem dyskusyjnym „Kariera zawodowa a wykształcenie” w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego zainaugurowane zostaną V Toruńskie Dni Kariery.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw. UKW Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, Dariusz Wiśniewski MILTON&DALE Dariusz Wiśniewski, przedstawiciel agencji zatrudnienia: Artur Rogosz Branch Manager Randstad Polska Sp. z o.o. Moderator: Marta Olszewska Dyrektor Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu. Gość specjalny: Łukasz Ignasiński aktor Teatru im. Wiliama Horzycy.

Na korytarzu wokół auli na stoiskach zaprezentują się instytucje rynku pracy oraz uczelnie wyższe regionu, które zaprezentują swoją ofertę:

• Izba Przemysłowo – Handlowa,
• Kujawsko Pomorska Izba Pracodawców Lewiatan
• Centrum Kształcenia Ustawicznego,
• Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia,
• Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Toruniu,
• Ochotniczy Hufiec Pracy KW w Toruniu,
• agencja pośrednictwa pracy: Randstad Polska Sp. z o.o.,
• Zakład Doskonalenia Zawodowego
• Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych
• II Urząd Skarbowy,
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
• Wyższa Szkoła Bankowa,
• Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości,
• Wyższa Szkoła Gospodarki Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń
• Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa.