Za wodę zapłać e-fakturą

Toruńskie Wodociągi oferują przesyłanie faktur drogą elektroniczną (fot. torun.pl)

Spełniając oczekiwania wielu klientów i dbając o środowisko naturalne Toruńskie Wodociągi oferują przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Oczywiście na wskazany przez klientów adres poczty e-mail.

Jak działa ten system w Toruńskich Wodociągach? Rozliczając się za dostawy wody i odbiór ścieków Spółka wysyła Klientom maila z odpowiednim linkiem. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie znajduje się nasza faktura. Odbywa się to w bezpieczny sposób mimo braku loginu i hasła. Przy okazji zyskujemy dostęp do wszystkich innych wcześniej wystawionych w ten sposób rachunków. Jeśli chcemy, możemy je dodatkowo zapisać na domowym komputerze i wydrukować, ale nie ma takiej konieczności, bo pod wskazanym linkiem zawsze będą one dostępne.

Klienci Toruńskich Wodociągów, wraz z bieżącą korespondencją wysyłaną pocztą tradycyjną, sukcesywnie otrzymują specjalne formularze. Po ich wypełnieniu i odesłaniu zmiana sposobu dostarczania rachunków nastąpi już od kolejnego okresu rozliczeniowego. Oczywiście przesłanie formularza nie jest jedyną drogą umożliwiającą wybór e-faktury.

Chętni mogą wysłać mail na adres bok@wodociagi.torun.com.pl. Należy wpisać w nim swoje imię i nazwisko, numer nabywcy (lub numer umowy z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. na dostawę wody lub numer punktu odbioru) oraz adres e-mail, na który e-faktura ma być dostarczana.

Do tego należy dołączyć informację o treści: „Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. w formie elektronicznej. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o fakturach VAT na adres poczty elektronicznej”.