Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Fot. UM Toruń

Więcej o 440 miejsc w przedszkolach, ponad 34 mln zł na remonty i inwestycje w szkołach i przedszkolach, mniej liczne klasy i stosunkowo niewielkie zmiany kadrowe związane z reformą edukacji – tak toruńska oświata zaczyna rok szkolny 2017/2018.

Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II przy ul. Żwirki i Wigury. Nowoczesna, dobrze wyposażona, dysponująca oddziałami dwujęzycznymi i kompleksem boisk sportowych, powstała w budynku dawnego Gimnazjum Nr 3.

– Mieliśmy przed sobą duże wyzwanie: jak połączyć dobre z jeszcze lepszym: znakomite tradycje tej szkoły i bardzo dobre warunki do nauki , jakie stwarza ten budynek i jego toczenie, od lat zainwestowany, po termomodernizacji i remontach wnętrz, z pięknymi boiskami i placem zabaw. Dlatego w związku z likwidacją gimnazjów, Rada Miasta na mój wniosek podjęła decyzję o powstaniu tutaj Szkoły Podstawowej nr 4 – przypomniał okoliczności powołania nowej placówki prezydent Torunia Michał Zaleski. – Jeśli mówimy dumnie „system toruńskiej oświaty”, myślimy tak naprawdę o was, o uczniach, to wy jesteście najważniejsi.  Wszystkie te starania są tylko po to, aby wasze warunki do nauki były coraz lepsze.

W sumie w całym Toruniu rok szkolny rozpoczęło ponad 28 tysięcy toruńskich przedszkolaków i uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Czeka ich sporo zmian. Z krajobrazu toruńskiej edukacji znikają gimnazja. Pozostaje jednak 129 klas gimnazjalnych dla uczniów, którzy naukę w gimnazjum rozpoczęli rok lub dwa lata temu. Klasy te będą funkcjonować w strukturze 16 ośmioletnich szkół podstawowych oraz  w 5 liceach ogólnokształcących. Na oświatowej mapie Torunia od 1 września 2017 r. znajdzie się 29  ośmioletnich szkół podstawowych, w tym 2 specjalne.

– Na szczęście nie musieliśmy likwidować żadnej szkoły. Dwa gimnazja, które działały do tej pory samodzielnie, połączyliśmy w sposób naturalny ze szkołami podstawowymi – tak się stało w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, które działają praktycznie w tym samym budynku. Podobnie Gimnazjum nr 21 i Szkoła Podstawowa nr 7, a także to właśnie Gimnazjum nr 3, w którym powstała Szkoła Podstawa nr 4 – wyjaśniał prezydent.

Co ważne, Toruniowi udało się stosunkowo łagodnie przeprowadzić zmiany kadrowe związane z reformą edukacji. Na ogólną liczbę ponad 3000 toruńskich nauczycieli umowę o pracę z art. 20 Karty Nauczyciela rozwiązano z 33 osobami, ale aż 19 z nich przeszło na emeryturę. Jednocześnie w ubiegłym roku szkolnym liczba etatów dydaktycznych wzrosła w Toruniu o 109.

Dobra wiadomością jest zmniejszona liczebność klas w Toruniu. W pierwszych klasach jest średnio 21,17 ucznia (ustawowo maksymalnie 25), co z pewnością ułatwi pracę nauczycielom i uczniom.

Nowym typem szkoły, która rozpoczyna działalność od tego roku szkolnego, jest branżowa szkoła I stopnia. Takich szkół, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, powstało sześć: w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Legionów, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej, Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. św. Józefa, w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Osikowej oraz w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego. W tym roku klasy pierwsze powstały tylko w czterech z  tych szkół (naboru nie dokonały Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w ZSMEiE oraz Nr 9 w ZSIŚ).

Reforma zawitała też do przedszkoli. Od tego roku prawo do edukacji przedszkolnej mają również dzieci 3-letnie. Do tej pory mogły chodzić do przedszkola, jeśli znalazło się dla nich miejsce. Obecnie miasto ma obowiązek je zapewnić, dlatego zwiększyło ilość miejsc w przedszkolach aż o 440. Było to możliwe m.in. dzięki rozbudowie o dwa oddziały Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ul. Bażyńskich, utworzeniu dwóch dodatkowych oddziałów w Przedszkolu Miejskim Nr 8 (tymczasowo będą one funkcjonować w SP Nr 9 na Wrzosach), a także adaptacji na przedszkole budynku przy ul. Buszczyńskich na Rubinkowie, gdzie powstało dodatkowych 5 oddziałów Przedszkola Miejskiego Nr 11.

Na remonty w placówkach oświatowych miasto przeznaczyło w tym roku ponad 5 mln zł, a łącznie z inwestycjami w placówkach oświatowych – ponad 34 mln zł. Największe prace remontowe zrealizowano w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, w Szkole Podstawowej nr 17 przy Rudackiej, w Szkole Podstawowej nr 27 w Kaszczorku i Przedszkolu Miejskim nr 17 przy ul. Gagarina 210.

UM Toruń