Zadłużenie Torunia maleje

W roku 2014 wskaźnik zadłużenia Torunia sięgał 95 %, obecnie jest to 75 % (fot. Adam Zakrzewski)

Oszczędności rzędu 11 milionów złotych znalazły się w tegorocznym budżecie Torunia. Podczas najbliższej sesji rady miasta, samorządowcy zdecydują jak rozdysponować pozostałe pieniądze.

Dzięki dotacji unijnej (55 %) oszczędności przynosi już sala na Jordankach. Dodatkowe pieniądze, które pozyskane zostały z niższego oprocentowania kradytów i emisji obligacji sprawiają, że zadłużenie miasta spada.

Jak powiedziała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skrabnik Torunia, w roku 2014 wskaźnik zadłużenia sięgał 95 %. Zajmowaliśmy tym samym pierwsze miejsce pod względem zadłużonych miast. W roku 2015 poszczycić się możemy obniżeniem tej liczby o 20 punktów procentowych.

Oszczędności, które zostaną w kasie miejskiej, władze przekazać chcą na potrzeby oświaty. Pozostała kwota trafić ma do miejskich placówek sportowo-kulturalnych.