Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych uratuje toruńską glebę

TORHUM jest przeznaczony do rekultywacji gruntów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu, oprócz utylizowania śmieci wytwarza także TORHUM – ceniony przez ogrodników i działkowców środek poprawiający właściwości gleby. Surowcem do produkcji TORHUM jest mieszanka odpadów z zieleni miejskiej – rozdrobnione liście, gałęzie i trawa – oraz pozyskiwane podczas selektywnej zbiórki odpady ulegające biodegradacji.

TORHUM jest przeznaczony do rekultywacji gruntów, w celu przywrócenia im pierwotnej wartości użytkowej. Stanowi cenne źródło materii organicznej, zwiększa zawartość próchnicy w glebie, a tym samym retencję wody, poprawia jej strukturę i zdolność zatrzymywania składników pokarmowych. Ponadto dostarcza roślinom azotu, fosforu, potasu oraz wapnia i magnezu naturalnego pochodzenia, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.

Środek jest produkowany przy zastosowaniu nowoczesnej technologii kompostowania komorowego MUT Kyberferm. TORHUM posiada niezbędne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.