Zmarł gen. Kazimierz Chudy, były komendant-rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu

Generał był autorem wielu opracowań z zakresu dowodzenia i szkolenia w wojskach rakietowych i artylerii (fot. Łukasz Piecyk)

Nie żyje gen. Kazimierz Chudy, dowódca garnizonu Toruń i komendant rektor toruńskiej Osy w latach 1978-1991.

Generał Chudy skończył Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. W 1984 r. dostał nominację na generała brygady. Przeszedł wszystkie szczeble wojskowe.

Zmarł w niedzielę, w wieku 86 lat.