Zmiany organizacji ruchu przy toruńskich cmentarzach [MAPY]

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą pierwszego weekendu listopada (fot. nadesłane)

W najbliższy piątek od godz. 14.00 rusza jak co roku policyjna akcja ZNICZ. Działania na drogach całego powiatu potrwają do przyszłego poniedziałku do godziny 14.00. Funkcjonariusze w tych dniach będą jeszcze baczniej obserwować ruch na głównych arteriach miasta i drogach dojazdowych do cmentarzy.

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych w okresie Wszystkich Świętych w okolicach toruńskich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu. Zmiany będą obowiązywać od 31 października od godz.15:00 do 3 listopada do godz. 7.00. Wprowadzone w te dni zmiany będą wzorowane latami minionymi wobec czego poruszanie nie powinno nikomu nastręczać większych problemów. Należy zwrócić jednak uwagę, że w niektórych miejscach będzie możliwość parkowania w inny sposób niż dotychczas. Chodzi m.in. o ul. Wybickiego, która w minionym roku była w remoncie. Na utrudnienia mogą napotkać również odwiedzający cmentarz przy ul. Poznańskiej. W tamtym kierunku warto wyjechać szybciej bo trwa remont na odcinku od Drzymały do Wiślanej.

  • W rejonie CCK zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą. Ruch kołowy kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony). Dopuszczone będzie również parkowanie pojazdów po stronie północnej jezdni ul. Celniczej. Obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking przed głównym wejściem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych i autobusów MZK oraz TAXI.

W rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się w obu kierunkach na długości                                   określonej znakami B-36 zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów na parkingu poligonu po południowej stronie.

  • W rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na parkingu przy ul. Wielki Rów (MPO) i Kozackiej.
  • W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2014 r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162.
  • W rejonie cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury.
  •  W rejonie cmentarza przy ul. Wybickiego dozwolone będzie równoległe parkowanie pojazdów na pasie ruchu: jezdnia południowa (lewy pas ruchu), jezdnia północna ( lewy pas ruchu)
  • W rejonie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego w dniu 1.11.2014 r. od godz. 6:00 do godz.18:00 udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony). Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju.
  • Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej.
  •  Na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na parkingu przy cmentarzu.
  • Od 31.10.2014 r. godz.17:00 do 01.11.2014 r. godz.20:00 na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”.